År 2019 firar Åbo Akademis Studentkår sitt 100-årsjubileum.

Åbo Akademis Studentkår är en modern studentkår som har i dagsläget omkring 5000 medlemmar i både Åbo och i Vasa. Studentkåren har också omkring 70 stycken föreningar, såsom nationer, hobby-, intresse- och ämnesföreningar. I sina tidiga år var studentkåren snarare en studentsocial förening åt de manliga medlemmarna då de kvinnliga studenterna var relativt marginaliserade i kårens beslutsfattande. I dagsläget är studentkåren inte mera en herrklubb, studentkåren har utvecklats till en intressebevakningsorganisation med klara mål och betydande verksamhet.

Att påverka omgivningen har alltid varit viktigt för studenterna.

Under året 2019 gör vi på Åbo Akademis Studentkår även annat än bevakar studenternas intressen. Vi firar studentkårens 100-årsjubileum. Temat för jubileumsfirandet är Kårgemenskap och därför vill vi att alla är med! Kolla programmet och delta, det gör alla andra!

Välkommen med och fira jubileumsåret med oss!

 

Jubileumsinsamling

Åbo Akademis Studentkår fyller 100 år 2019 och i samband med jubileumsåret ordnades en medelinsamling. De donerade medlen kommer att användas för att stöda Åbo Akademis Studentkårs intressesektors verksamhet och studentkårens lagstadgade uppgifter. I fokus ligger speciellt utbildningar för våra medlemmar och att utveckla vårt stöd åt specialföreningarna.